All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: predaj
Účet DAL nie je priradený k evidencii tržieb z predpisu zaúčtovania
Účet DAL nie je priradený k evidencii tržieb z predpisu zaúčtovania

Užívateľ nie je priradený k stránke DAL - rozšírené prístupové práva na evidencii tržieb

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak sa strana DAL predpisu zaúčtovania nezapisuje používateľovi pri zaúčtovaní novej účtenky do predajnej evidencie, musíte mať v module Osoby a používatelia Právo na viditeľnosť Právo na viditeľnosť príslušných údajov predpisu zaúčtovania nastavené na "Vidieť a upravovať".

Did this answer your question?