Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyAko začať používať Flexi?
Ako prepojiť ľubovoľný e-shop s účtovníctvom ABRA Flexi - časť 1
Ako prepojiť ľubovoľný e-shop s účtovníctvom ABRA Flexi - časť 1

Od účtovníctva k e-shopu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ak je predaj vašich produktov alebo služieb závislý od e-shopu, dobre poznáte kolotoč vedenia rovnakých údajov na dvoch miestach: v e-shope a v účtovnom softvéri. Ak však používate Flexi, ste na dobrej ceste k riešeniu, ktoré vám môže výrazne uľahčiť prácu a ušetriť náklady na prevádzku e-shopu.

Ako teda prepojiť účtovný a predajný systém?

Každý prevádzkovateľ eshopu by sa mal v prvom rade zamyslieť nad tým, ako úzko by mal byť eshop prepojený s účtovným programom. V podstate môžeme povedať, že existujú dva spôsoby prepojenia účtovníctva s eshopom. Prvou možnosťou je synchronizácia a druhou možnosť je online. O tom, ktorú možnosť si vybrať, rozhoduje niekoľko faktorov. Jedným z faktorov sú skúsenosti programátorov. Ďalšou otázkou je, či sa predáva "len" prostredníctvom eshopu alebo aj v kamennom obchode.

1. Synchronizácia eshopu a účtovníctva

Táto možnosť spočíva v prenose údajov z elektronického obchodu do účtovného systému a naopak raz za určitý čas (zvyčajne raz denne). Väčšinou sa nové objednávky alebo faktúry a záznamy o zákazníkoch prenášajú z e-shopu do systému Flexi a aktuálny cenník a stav zásob je potrebné preniesť späť. Táto možnosť je zvyčajne jednoduchšia na nastavenie a spoločnosť Flexi ju odporúča, ak prevádzkujete účtovníctvo v cloude. Dôvodom je menšia dátová náročnosť a Flexi je pri prevádzke v cloude obmedzená počtom požiadaviek za deň.

2. Online prepojenie elektronického obchodu a účtovníctva

Pri použití tejto možnosti prepojenia by ste mohli povedať, že každá požiadavka klienta eshopu vykoná určitú sadu dotazov na Flexi. Ak je napríklad vytvorená objednávka, kliknutím na tlačidlo objednávky sa načíta aktuálna sada platobných a prepravných formulárov zo systému Flexi, aby si zákazník mohol vybrať, ktorý z nich chce.

Táto forma prepojenia má tú výhodu, že zákazník vždy vidí aktuálne údaje (stavy zásob, dostupný tovar atď.) a v obchode sa udržiava len malý súbor údajov. Ďalšou výhodou môže byť aj to, že Flexi prostredníctvom API umožňuje pracovať s EET, a preto nie je potrebné hľadať samostatné riešenie. Nevýhodou je vysoká dátová náročnosť tohto spojenia a veľký počet dopytov, ktoré idú do Flexi.

Flexi túto možnosť neponúka, ak máte účtovníctvo vo verejnom cloude. Skôr či neskôr by vás niekto zo spoločnosti Flexi kontaktoval a požiadal by o obmedzenie prevádzky z dôvodu prekročenia limitov. Ak sa zaťaženie nezníži, hrozí, že účtovníctvo nebude dostupné.

Ak sa rozhodnete pre túto možnosť prepojenia, je dobré mať Flexi server nainštalovaný na rovnakom serveri ako eshop. Tým sa minimalizuje čas odozvy. Aj server musí byť výkonný, aby zvládol túto záťaž.

Aké údaje sa majú prenášať z ABRA Flexi do e-shopu?

Z Flexi v oboch prípadoch budeme potrebovať načítať zoznam produktov (cenník, strom, prílohy), individuálny cenník pre konkrétne skupiny zákazníkov, kontakty na zákazníkov a skladové karty. Potrebujeme zadávať objednávky alebo faktúry a nových zákazníkov do systému Flexi.

Export zoznamu položiek

Ak chcete do obchodu nahrať zoznam tovaru z Flexi, budú nás zaujímať záznamy o cenníku. Dotaz na tento záznam by mal vyzerať takto:

GET /c/{firma}/pricelist/(exportNaEshop=true).xml?detail=custom:name,code,skupZboz,sumStatMj,priceNo,mj1,priceZaklBezDph,priceZaklVcDph,warranty,mjZarukyK,description,priceUnit,eanCode,shortDescription,callLead,techParam,deliveryLhuta,mjDodaciLhuta&relations=cena,prílohy,príslušenstvo,atribúty,podobný tovar&limit=0

Údaje z tohto dotazu budú vo formáte XML, ale možno použiť aj JSON. Dotaz vráti len položky, ktoré sa majú exportovať do eshopu (v položke cenníka je zaškrtnuté políčko exportovať do eshopu). Používa sa aj vlastná úroveň podrobnosti. Táto úroveň umožňuje definovať, ktoré stĺpce budú súčasťou výstupu. Ďalším parametrom, ktorý sa používa v dotaze, je parameter relations, ktorý umožňuje pridať k výsledku súvisiace záznamy (poplatky, prílohy, príslušenstvo, podobné položky a atribúty).

Posledný parameter limit=0 umožňuje Flexi zistiť, že chceme všetky záznamy, ktoré vyhovujú pravidlám (filtrovanie). Tento parameter je veľmi dôležitý, pretože v predvolenom nastavení Flexi vracia iba prvú stranu záznamov, ktorá obsahuje 20 záznamov. Hodnota 0 hovorí "chcem všetko". Ak použijete číslo (napr. 99999, čo sa stáva pomerne často), môžete očakávať, že časom nastane chvíľa, keď bude záznamov viac, ako je tento limit. https://demo.flexibee.eu/c/demo/pricing/(exportNaEshop=true).xml ?detail=custom:name,code,skupZboz,sumStatMj,priceNo,mj1,priceZaklBezDph, priceZaklVcDph,warranty,mjZarukyK,description,priceUnit,eanCode,shortDescription,callLead,techParam,deliveryLhuta,mjDodaciLhuta &relations=poplatky,prílohy,príslušenstvo,atribúty,podobný-tovar&limit=0

Export príloh pre zoznam položiek

V zázname prílohy môžete v systéme Flexi ukladať rôzne obrázky, príručky a podobné dokumenty. Ak chceme získať tieto prílohy pre eshop, najjednoduchšie je opýtať sa na záznam o prílohe.

GET /c/{firma}/priloha/(exportNaEshop=true a cenik nie je prázdny).xml?detail=custom:content,cenik&limit=0

Exportujú sa len prílohy určené na export do eshopu a len prílohy, ktoré sú prepojené so záznamom eshopu. Opäť sa používa detail custom a limit=0. https://demo.flexibee.eu/c/demo/priloha/(exportNaEshop=true a cenik is not empty).xml ?detail=custom:content,cenik&limit=0

Práca so stromom v cenníku

Z aplikácie Flexi je možné do eshopu preniesť aj stromovú štruktúru členenia produktov. Získanie týchto údajov sa musí vykonať pomocou dvojice dotazov. Prvý dotaz smeruje do inventárneho stromu na získanie kompletnej stromovej štruktúry.

GET /c/{firma}/strom/(tree='code:STR_CEN').xml?detail=full&limit=0

https://demo.flexibee.eu/c/demo/strom/(tree='code:STR_CEN').xml?detail=full&limit=0 Druhým dotazom potom potrebujeme zistiť prepojenia medzi jednotlivými záznamami v cenníku a uzlami stromu.

GET /c/{firma}/strom-cenik.xml?detail=full&limit=0

https://demo.flexibee.eu/c/demo/strom-cenik.xml?detail=full&limit=0 Na základe výsledkov tejto dvojice dopytov sme schopní rekonštruovať kompletný strom z Flexi v sklade. Pre záznamy zo stromu je dôležitý najmä prvok father, ktorý určuje, ktorý uzol je rodičom uzla, ktorý práve spracovávame. Vrchol stromu potom poznáme podľa toho, že otcovský prvok je prázdny. Záznam stromu - cena potom obsahuje prepojenie medzi záznamom cenníka a uzlom stromu. Prvok idList obsahuje interný identifikátor Flexi záznamu cenníka. Uzol je potom identifikátorom uzla stromu. Nezabudnite, že ak chcete zistiť obsah uzla, musíte zahrnúť aj jeho poduzly :-).

Zisťovanie predajných cien

Predajné ceny sú pre e-shop veľmi dôležitým údajom, za ktorý potom predávate tovar svojim zákazníkom. Pre jednoduché eshopy bez cenníka môžete použiť prvky priceZaklBezDph, priceZaklVcDph z cenníka. Výhodou je, že nie je potrebný ďalší dotaz do systému Flexi. Pre väčšinu eshopov však táto možnosť nakoniec prestane stačiť.

Ak vám možnosť cenníkových cien nestačí, napríklad preto, že niektorí zákazníci, ktorí u vás často nakupujú, by mali mať tovar lacnejší, alebo chcete niektorému tovaru na obmedzené obdobie priradiť "špeciálnu cenu", musíte použiť dotaz na individuálny cenník.

Tento dotaz zohľadňuje komplexnú cenotvorbu v systéme Flexi. Je teda možné získať predajné ceny pre konkrétneho zákazníka alebo pre skupinu zákazníkov.

Flexi odporúča definovať obmedzený počet cenových skupín a priradiť do nich jednotlivých zákazníkov na základe ich cien. Vytvorte napríklad cenové skupiny GOLD, SILVER, BRONZE a BEZNA. Napríklad nastavte skupinu GOLD na 20 % zľavu z cenníkových cien atď. Tým sa počet dotazov na Flexi na získanie cien pre všetkých zákazníkov vášho obchodu zníži na 4 (počet skupín).

Pri online pripojení sú tieto dotazy dobre uložené v medzipamäti, a preto ich nie je potrebné volať znova a znova. Ak chcete, aby sa ceny v internetovom obchode líšili od cien v kamenných predajniach, je dobré použiť centrá v systéme Flexi. Vytvorte centrá podľa toho, aké máte predajne, a tiež jedno s označením ESHOP. Takto budete môcť nastaviť iné ceny pre eshop ako v kamenných predajniach.

GET /c/{firma}/cenová skupina/code:GOLD/individualni-cenik.xml?date=dátum výpočtu (predvolený je dnešok) ¤cy=požadovaná mena (napr. EUR) ¢re=požadované stredisko (skratka, nie je povinná)

https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenikova-skupina/code:GOLD/individualni-cenik.xml ?date=2017-01-01¤cy=EUR¢re=C Nevýhody zisťovania cien pomocou jednotlivých záznamov cenníka. 1. Načítanie je pomalé Dotaz používa zložitý SQL s UNIONY. Nestránkovať a ukladať do vyrovnávacej pamäte dotaz v eshope, aktualizovať ceny v noci alebo pri malej návštevnosti eshopu. 2. Sadzba DPH nie je zadaná číselne Namiesto sadzby 21 % bude výsledok obsahovať len identifikátor sadzby typuSzbDph.dphZakl.

Zistenie stavu zásob

V systéme Flexi sa na zistenie stavu zásob používa register skladových kariet. Tento záznam je možné pridať ako vzťah k cenníku alebo ho vyhľadať samostatným dotazom. Ak chcete získať stavy zásob priamo spolu s cenníkom, použite dotaz

GET /c/{firma}/pricelist.xml?relations=stockcards

https://demo.flexibee.eu/c/demo/cenik.xml?relations=skladKarty Potom je potrebné odfiltrovať karty, ktoré už nie sú aktuálne (sú za iné účtovné obdobia ako aktuálne) z kolieska skladových kariet. Iný spôsob, ako získať stavy zásob, je samostatne sa dopytovať na záznamy skladových kariet.

GET /c/{firma}/stock-card.xml

https://demo.flexibee.eu/c/demo/skladova-karta.xml Tento dotaz má tú výhodu, že už v ňom môžete vyfiltrovať skladové karty pre neaktuálne účtovné obdobia, takže tieto neaktuálne nie je potrebné prenášať z Flexi. Rozhodne nepoužívajte záznamy o stave zásob!!! Tento dotaz je približne rovnako zložitý ako individuálny cenník, a preto je jeho načítanie veľmi náročné na výpočty (opäť ide o zložitý SQL).

Ďalšie požadované číselníky

Na vytvorenie objednávky budete pravdepodobne potrebovať zoznamy spôsobov dopravy a platby. Môžete ich získať na týchto adresách

GET /c/{spoločnosť}/shipping-form.xml?detail=full&limit=0

GET /c/{firma}/form-management.xml?detail=full&limit=0

https://demo.flexibee.eu/c/demo/forma-uhrady.xml?detail=full&limit=0 Ďalším zaujímavým záznamom sú atribúty pri cenníku. Ak vaša položka obsahuje informácie, ktoré nie je možné zadať do štandardných polí v systéme Flexi, môžete použiť atribúty na cenníku. Príkladom použitia je uhlopriečka televízorov a monitorov. Atribúty možno pridať ako vzťah k načítaniu cenníka alebo k nim možno pristupovať pomocou dotazu na záznam atribútu.

GET /c/{firma}/attribute.xml?detail=full&limit=0

Ako prenesiem objednávky z e-shopu do ABRA Flexi?

Did this answer your question?