Položky súpravy v analýze predaja

Je možné položky súpravy sledovať v analýze predaja, ak boli predané len ako súprava

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nie, v tomto prípade bola predaná len súprava ako jednotka. Boli by zahrnuté len vtedy, ak by sa niekedy predávali mimo súpravu. Súbor ako taký je samozrejme viditeľný v analýze predaja.

Ale položky súboru boli vydané zo skladu, takže predmetné pohyby sú sledovateľné napr. na ich skladových kartách.

Did this answer your question?