Skip to main content
Sťažnosti

Môžem sledovať prijaté sťažnosti v systéme Flexi? Ak áno, ako

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Flexi v súčasnosti nemá modul priamo zameraný na zaznamenávanie sťažností. Na ich zaznamenanie je však možné použiť existujúce agendy.

Ukážeme vám, ako na to.

V prvom rade musíte na evidenciu sťažností používať agendu, ktorá nie je účtovnou agendou. Zvyčajne odporúčame agendu Prijaté objednávky (Predaj -> Prijaté objednávky). Aby sme odlíšili štandardné objednávky prijaté z reklamácií, budeme musieť pre tieto objednávky vytvoriť nový typ a nový sériu dokladov.

Vytvorenie typu a radu dokladov pre prijaté objednávky

Najprv vytvorte nový typ prijatých objednávok:

Predaj -> Typy dokladov -> Typy prijatých objednávok

Poté novou dokladovou řadu přijatých objednávek:

Predaj -> Rad dokumentov -> Rad dokumentov - Prijaté objednávky

Nezabudnite priradiť novovytvorený rad dokumentov k novovytvorenému typu.

Ak chcete evidovať tovar prijatý na reklamáciu a nestačí vám evidovať ho medzi prijatými objednávkami, vytvorte nový sklad priamo pre reklamovaný tovar. Nový sklad použite na rozlíšenie štandardného tovaru od tovaru, ktorý bol reklamovaný.

Vytvorenie nového skladu sťažností

Zoznam tovaru -> Skladový zoznam

Takisto priraďte novo vytvorený sklad k novému typu prijatých objednávok.

Ak ste vytvorili sklad pre vratky v čase, keď položky v cenníku už existujú, bude potrebné pre tento sklad vytvoriť skladové karty položiek cenníka. To možno urobiť buď ručne v cenníku, alebo importovať z Excelu.

Ak máme nastavené všetky vyššie uvedené podmienky, mali by sme byť schopní prijať prvú reklamáciu.

Vytvorenie reklamácie

Takže vytvoríme prijatú objednávku s novým typom dokladu (a riadkom dokladu), vyplníme spoločnosť, ktorá reklamuje tovar, a pridáme reklamované položky. Podľa potreby vyplňte ďalšie údaje, napríklad Dátum a Dátum realizácie.

Ak chcete tovar prijať na sklad súčasne, musíte vytvoriť samostatnú príjemku pre reklamačný sklad. Z prijatej objednávky je možné vytvoriť iba expedičný list ako skladový doklad.

Preto je potrebné vytvoriť príjemku ručne a prípadne ju prepojiť s väzbou na používateľa. Ak nechcete vytvoriť väzbu používateľa, môžete nasledujúci krok preskočiť.

Väzba medzi prijatou objednávkou a potvrdenkou

Ak chceme vytvoriť väzbu používateľa, musíme najprv vytvoriť typ väzby:

Nástroje -> Číselníky -> Typy používateľských väzieb

Opäť možno odlíšiť aj pohyby pohľadávok zo skladu od štandardných príjemiek alebo predajok. Podobne možno opäť vytvoriť nový typ dokumentu a riadok dokumentu (tentoraz v module Produkt).

Ak sme už vytvorili príjemku s príslušným tovarom, môžeme prijatú objednávku prepojiť s príjemkou.

Kliknite na tlačidlo Väzby nad objednávkou, prejdite do časti väzby používateľa a vytvorte novú väzbu.

Po kliknutí na tlačidlo Next stačí vybrať potvrdenie, ktoré sa má prepojiť s prijatou objednávkou.

Dokončení reklamace

V predchádzajúcich krokoch sme zaznamenali celý proces prijatia reklamácie. Od vytvorenia reklamácie (objednávky), cez príjem tovaru na sklad a prepojenie týchto dokladov.

Ak sa práve nachádzame v čase, keď je reklamovaný tovar pripravený na vrátenie zákazníkovi, vytvoríme skladovú príjemku nad prijatou reklamáciou (objednávkou).

Po vytvorení expedičného lístka sa tovar samozrejme vydá zo skladu a stav pohľadávky (objednávky) sa nastaví na Vydané/Prijaté. To môže byť pre vás stav, keď viete, že sa už nemusíte zaoberať reklamáciou.

Did this answer your question?