Faktúra vytvorená z objednávky neobsahuje položky

Ako vytvoriť zálohu z objednávky a faktúru z nej tak, aby obsahovala položky

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak postupujeme podľa krokov Prijatá objednávka - Vystavená záloha z objednávky - Vystavená faktúra zo zálohy, položky z objednávky sa na faktúre nezobrazia.

Potrebujeme urobiť nasledovné:

  • Vytvorenie prijatej objednávky

  • Vytvorenie zálohovej faktúry z objednávky

  • (zálohová platba)

  • Vytvorenie faktúry vystavenej so zálohovou platbou (vrátane zálohových listov)

Did this answer your question?