Ako zmeniť stav faktúry z čiastočne uhradenej na uhradenú

Ako zmeniť stav faktúry z čiastočne uhradenej na uhradenú

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máme faktúru v stave čiastočne uhradená a chceme pre ňu vytvoriť interný doklad a zmeniť stav na uhradenú, nie je možné to urobiť nastavením stavu platby na "Uhradená (ručne)".

Riešením je zrušiť spárovanie platby s faktúrou, znovu ju spárovať a pri otázke, čo urobiť s rozdielom, vybrať možnosť "Úplná platba, zaúčtovať rozdiel."

Vtedy sa interný dokument vytvorí sám s odoslaním, ktoré sme prednastavili na typ dokumentu. Interný doklad potom nájdeme v module Účtovníctvo - Interné doklady, kde môžeme v prípade potreby zmeniť zaúčtovanie.

Did this answer your question?