V module Prijaté faktúry môžete pomocou ikony filtra vyfiltrovať iba spoločnosť, ktorá vás zaujíma.

Potom si môžete zobraziť tlačovú zostavu Zoznam prijatých faktúr, kde uvidíte, kedy bola faktúra vystavená a na akú sumu, aký je jej dátum splatnosti, aká je neuhradená suma a aký je dátum jej úhrady.

Did this answer your question?