Skip to main content
Vytvorenie faktúry
Stanislav Kurinec avatar
Written by Stanislav Kurinec
Updated over a week ago

Pre vytvorenie vydanej faktúry je potrebné najprv otvoriť agendu Vydané faktúry. To sa dá urobiť jedným z dvoch spôsobov:

  • otvorením agendy z hlavného panela

  • otvorením úvodnej obrazovky všetkých agend

Po otvorení prehľadu vystavených faktúr vyberte v pravom hornom rohu tlačidlo Nový.
Otvorí sa nový formulár na vytvorenie faktúry s vyplnenými poľami Typ dokladu, Vystavený, Dátum splatnosti a Dátum zdaniteľného plnenia.
V ďalších možnostiach nájdeme 7 kategórií a mnoho ďalších polí:

  • Cenová rekapitulácia

  • Kontakt

  • Text: úvodný a záverečný text

  • Účtovanie: dátum zaúčtovania, stav DPH, účet MD, účet DAL, stav platby a možnosti riadkov DPH

  • Symboly: variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol

  • Ostatné: zodpovedná osoba, stav pošty, číslo schránky

  • Všetko spolu

Ak potrebujete vyplniť stredisko, ale pole sa na faktúre nezobrazuje, musíte strediská povoliť v nastaveniach. Ako to urobiť, je uvedené v samostatnom článku.

Pod formulárom záhlavia a dodatočných informácií môžete vyplniť jednotlivé riadky faktúry, pridať alebo odstrániť riadky a pridať súbory.

Pre uloženie stačí kliknúť na tlačidlo Uložiť, pre viac možností uloženia kliknite na šípku vedľa hlavného tlačidla - tu si môžete vybrať medzi Uložiť, Uložiť a nový, Uložiť a odoslať a Uložiť a kopírovať.

Ak sa chcete vrátiť do agendy Faktúry, kliknite na tlačidlo Zavrieť. Zobrazí sa možnosť buď zavrieť novovytvorenú faktúru bez jej vytvorenia, alebo sa k nej vrátiť.

Did this answer your question?