Ano, pri použití služby Odpočítanie zálohovej platby/STD (v detaile faktúry) sa príslušná konečná faktúra spýta, aká suma sa má odpočítať od zálohovej platby.

Did this answer your question?