Čiastočné odpočítanie zálohovej platby

Môže Flexi v konečnej faktúre vykonať čiastočné odpočítanie zálohovej platby

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ano, pri použití služby Odpočítanie zálohovej platby/STD (v detaile faktúry) sa príslušná konečná faktúra spýta, aká suma sa má odpočítať od zálohovej platby.

Did this answer your question?