Variabilný symbol sa vždy primárne získava z interného čísla dokladu (pri vytváraní faktúry v predvolenom nastavení)

Modul zákazníckych zmlúv však umožňuje priradiť variabilný symbol priamo k zmluve, takže všetky faktúry následne vytvorené na základe tejto zmluvy budú obsahovať variabilný symbol uvedený na tejto zmluve.

Ďalšie informácie o module Zmluvy s odberateľmi nájdete v dokumentácii.

Did this answer your question?