Účtovanie predaja ako ostatných pohľadávok je možné len vtedy, ak je predaj zaplatený kartou.

Did this answer your question?