Odpočet na stravné

Odpočet na stravné sa mi objavil v iných záväzkoch a interných dokladoch, ako to môžem urobiť

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V Personalistike je potrebné na záložke Odpočty po kliknutí na odpočet na stravné skontrolovať, či nie je súčasne nastavený Typ záväzku a Typ interného dokladu. Typ záväzku je potrebné odstrániť.

Did this answer your question?