Zmena mzdy v polovici mesiaca

Mzda zamestnanca sa zmenila v polovici mesiaca, ale po aktualizácii výplatnej pásky sa nezmenila

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Flexi dokáže technicky vypočítať mzdu len za celé mesiace.

Postup riešenia tejto situácie je nasledovný:

1) v personalistike zadávame mzdové podklady podľa skutočnosti (kvôli evidencii), t. j. prvý mzdový podklad napr. k 20.11.17 uzavrieme a vytvoríme nový s novým mzdovým podkladom k 21.11.17

2) zadáme aktualizáciu mzdy zamestnanca, prejdeme na záložku Základ mzdy - Mesačná mzda, kde zaškrtneme políčko Zmena výšky mzdy užívateľom, do poľa Základ zadáme ručne vypočítanú hrubú mzdu z oboch zložiek mzdy, t.j. zamestnanec mal do 20.11.17 mzdu vo výške 15.000,- a od 21.11.17 vo výške 18.000,- ( základ = súčet pomerných častí týchto dvoch miezd)

Did this answer your question?