Ako vymazať zamestnanca

Ako vymazať zamestnanca z HR

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Najprv musíte vymazať súvisiace záznamy - napr. pracovný pomer, trvalý plat, ...

Did this answer your question?