Skip to main content
Odpojené spoločnosti

Čo sú to odpojené spoločnosti a ako s nimi pracovať.

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Stlačením tlačidla Odpojené spoločnosti v dialógovom okne Vybrať spoločnosť sa dostanete do tohto dialógového okna

V dialógovom okne nájdete zoznam odpojených spoločností, t. j. spoločností, ktoré sa nezobrazujú v dialógovom okne Výber spoločnosti.

  • Označením spoločnosti v zozname a kliknutím na tlačidlo Pripojiť môžete spoločnosť znovu pripojiť a začne sa zobrazovať v zozname spoločností v dialógovom okne Výber spoločnosti.

  • Označením firmy v zozname a kliknutím na tlačidlo Odstrániť sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno, v ktorom ste upozornení, že odstránením firmy sa natrvalo odstránia všetky údaje.

Zároveň odporúča najprv zálohovať spoločnosť. Ak to chcete potvrdiť, kliknite na tlačidlo Vykonať zálohu. Aby ste sa vyhli omylom vymazaniu spoločnosti, musíte ešte zaškrtnúť políčko "Skutočne vymazať spoločnosť", že chcete spoločnosť naozaj vymazať. Až po tomto zaškrtnutí sa sprístupní tlačidlo Odstrániť spoločnosť.

V závislosti od zvolenej možnosti sa firma zálohuje, vymaže alebo je možné túto možnosť úplne zrušiť - firma sa nevymaže, tlačidlom sa dialógové okno zavrie.

Súvisiace

Did this answer your question?