Stlačením

tlačidla Odpojené spoločnosti v dialógovom okne Výber spoločnosti

sa dostanete do tohto dialógového okna.

V dialógovom okne nájdete zoznam odpojených spoločností, t. j. spoločností, ktoré sa nezobrazujú v dialógovom okne Výber spoločnosti

.

  • Výberom firmy v zozname a kliknutím na tlačidlo Obnoviť pripojenie sa firma znovu pripojí a začne sa zobrazovať v zozname firiem v dialógovom okne Výber firmy.

  • Označením firmy v zozname a kliknutím na tlačidlo Odstrániť sa zobrazí potvrdzovacie dialógové okno, v ktorom ste upozornení, že odstránením firmy sa natrvalo odstránia všetky údaje.

Zároveň odporúča najskôr zálohovať spoločnosť. Ak to chcete potvrdiť, kliknite na tlačidlo Vykonať zálohu. Aby ste sa vyhli omylom vymazaniu spoločnosti, je potrebné ešte zaškrtnúť v políčku "Skutočne vymazať spoločnosť", že chcete spoločnosť naozaj vymazať. Až po tomto zaškrtnutí sa sprístupní tlačidlo Odstrániť spoločnosť

.

V závislosti od zvolenej možnosti sa firma zálohuje, vymaže alebo je možné túto možnosť úplne zrušiť

- firma sa nevymaže, tlačidlom sa dialógové okno zavrie.

Súvisiace

Did this answer your question?