Ročné zúčtovanie dane - dary

Ročné zúčtovanie dane - dary

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vytlačiť zostavu "Výpočet dane a daňového zvýhodnenia", riadok 4 - hodnota bezodplatného plnenia.

Did this answer your question?