Vytlačiť zostavu "Výpočet dane a daňového zvýhodnenia", riadok 4 - hodnota bezodplatného plnenia.

Did this answer your question?