Ročné zúčtovanie dane

Ročné zúčtovanie dane za ukončený pracovný pomer

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ako postupovať, ak zamestnanec ukončil pracovný pomer, napr. k 31. decembru 2017, a my mu chceme v apríli 2018 vyplatiť preplatok z ročného zúčtovania dane?

V personalistike pri ukončenom pracovnom pomere presunieme dátum "Aktívny do", napr. 30.4.2018. Ponecháme pôvodný dátum ukončenia pracovného pomeru. V aktualizácii miezd pristupujeme k zamestnancovi, pridáme ho na kartu DAŇ, pridáme zložku DAŇOVÝ POPLATOK a zadáme príslušnú sumu.

Po prepočítaní výplatnej pásky budú všetky zložky mzdy prázdne, takže jedinou sumou, ktorá bude na výplatnej páske vyplatená, bude preplatok dane.

Did this answer your question?