Slovenská legislatíva neobsahuje modul Zamestnanci a nie je možné ho zakúpiť.

Did this answer your question?