Skip to main content
Nárok na materskú dovolenku

Nárok na materskú a rodičovskú dovolenku

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak zamestnankyňa čerpá materskú dovolenku, má za toto obdobie nárok na bežnú dovolenku, ako keby stále pracovala. Po skončení materskej dovolenky si zamestnankyňa spravidla vyčerpá celú dovolenku za kalendárny rok, na ktorú mala dovtedy nárok. Po vyčerpaní ročnej dovolenky zvyčajne čerpá rodičovskú dovolenku, ale nemá nárok na ďalšiu ročnú dovolenku.

Preto je potrebné opraviť nárok na dovolenku v systéme Flexi tak, aby sa nevyčerpané dni neobjavili na výplatnej páske.

Pre. Zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku 1. 1. 2018 a čerpá ju do 16. 7. 2018. Má štandardný nárok na ročnú dovolenku v dĺžke 25 dní. Počas materskej dovolenky má nárok na pomerných 14 dní za január až júl. Tú si vyčerpá ihneď po skončení materskej dovolenky a do skončenia rodičovskej dovolenky nemá nárok na žiadnu ďalšiu riadnu dovolenku. Flexi sama o sebe nárok na dovolenku nekráti, preto musíme v záložke Aktualizácia miezd - Fond pracovného času pridať zložku mzdy POVOLENÁ DOVOLENKA a s mínusom zadať počet dní, o ktoré chceme nárok na dovolenku skrátiť, a zaškrtnúť políčko Zmena času užívateľa, potom prepočítať mzdu. Opravu na výplatných páskach uvidíme až koncom roka 2018.

Potom na začiatku nasledujúceho roka (2019), v ktorom trvá rodičovská dovolenka, odstránime nárok na dovolenku z modulu ľudských zdrojov, kde je zaznamenaný v zázname o zamestnaní.

Po návrate zamestnanca do práce opätovne zadáme nárok na dovolenku do systému HR a prípadnú pomernú časť budeme považovať za zložku mzdy DOVOLENÉHO PRÍJMU.

Did this answer your question?