Identifikačné číslo spoločnosti sa automaticky pridá do formulára Hromadné oznámenie zamestnávateľa pre zdravotné poisťovne. Ak sa však číslo platiteľa líši od identifikačného čísla, je potrebné ho vo vygenerovanom formulári ručne opraviť.

Did this answer your question?