- V pracovnom pomere osoby je potrebné vytvoriť nové nastavenie "platné od", ktorého dátum bude rovnaký ako dátum zmeny pracovného času. Následné zmeny pomeru vykonajte podľa potreby.

- V trvalých mzdových súboroch musíte ukončiť pôvodný mzdový súbor a vytvoriť nový mzdový súbor s inou mzdovou základňou a nastaviť jeho platnosť tak, aby sa zhodovala s platnosťou zmeny hodín.

Did this answer your question?