Ak chceme vypočítať náhradu za dovolenku z priemernej mzdy, v nastaveniach firmy (Moduly - Zamestnanci - Mzdy) zvolíme výpočet náhrady za dovolenku z priemeru.

Did this answer your question?