Náhrada za dovolenku z priemeru

Náhrada za dovolenku z priemeru

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak chceme vypočítať náhradu za dovolenku z priemernej mzdy, v nastaveniach firmy (Moduly - Zamestnanci - Mzdy) zvolíme výpočet náhrady za dovolenku z priemeru.

Did this answer your question?