Na danej osobe v Personálnej štatistike je potrebné zaškrtnúť záložku Podpis daňového priznania a Zľava na daňovníka

.

Did this answer your question?