All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
V súvahe príspevkovej organizácie nie je zahrnutý účet sociálneho poistenia
V súvahe príspevkovej organizácie nie je zahrnutý účet sociálneho poistenia

V súvahe príspevkovej organizácie chýba účet sociálneho poistenia

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Táto chyba sa objavuje len pri type organizácie - príspevková organizácia. Jediný spôsob, ako chybu opraviť, je prejsť do časti Účtovníctvo - Účtová osnova, vybrať účet 336 Sociálne zabezpečenie a zmeniť ho. V hornej časti syntetického účtu kliknite na lupu a opäť vyberte ten istý účet. Potom musíme prepočítať súvahu a potom sa účet zobrazí v poriadku.

Did this answer your question?