Táto chyba sa objavuje len pri type organizácie - príspevková organizácia. Jediný spôsob, ako chybu opraviť, je prejsť do časti Účtovníctvo - Účtová osnova, vybrať účet 336 Sociálne zabezpečenie a zmeniť ho. V hornej časti syntetického účtu kliknite na lupu a opäť vyberte ten istý účet. Potom musíme prepočítať súvahu a potom sa účet zobrazí v poriadku.

Did this answer your question?