Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPárovanie dokladov v cudzej mene
Čiastočná úhrada viacerých faktúr v cudzej mene
Čiastočná úhrada viacerých faktúr v cudzej mene

Ako uhradiť niekoľko faktúr bankovým dokladom v inej mene

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V prípade, že máme viacero faktúr v jednej mene, ktoré chceme vyrovnať bankovým dokladom v inej mene, musíme opäť postupovať prostredníctvom vzájomných zápočtov.

Príklad:

FAV1 = 20 EUR

FAV2 = 30 EUR

FAV3 = 50 EUR

Banka = 125 USD

1) Zaevidujte všetky faktúry a zaúčtujte ich na príjmový účet proti účtu 311 tradičným spôsobom.

2) Zaúčtujte bankový poukaz do pokladničnej hotovosti, t. j. 221/261.

3) Teraz musíme zistiť mieru konverzie. Takže hodnotu v Kč na bankovom doklade vydelíme hodnotou faktúr v danej mene, t. j. 2669/(20+30+50)=26,69

Náš konverzný kurz je teda 26,69.

4) Teraz prejdeme do ponuky Peniaze - Vzájomné úvery, klikneme na tlačidlo Nový a v dialógovom okne vyberieme možnosť "Ručne".

5) Vyplníme firmu, číslo a dátum dobropisu, vyberieme typ pohybu Príjem a zaúčtujeme na účet 395. Vyplňte hodnotu a menu faktúry, t. j. 100 EUR a nami vypočítaný konverzný kurz 26,69:

V hornej časti klikneme na tlačidlo so šípkou vedľa tlačidla Pár a vyberieme možnosť "Ručne vytvoriť odkaz na platbu". Môžeme vybrať všetky tri faktúry naraz zaškrtnutím políčka vľavo a kliknutím na tlačidlo "Ďalej".

Vyplníme typ dokladu, na ktorý sa má kurzový rozdiel zaúčtovať, a klikneme na tlačidlo "Dokončiť".

Ak sa teraz pozrieme na prepojenia, vidíme, že kurzový rozdiel bol vytvorený pre všetky faktúry:

Klikneme na tlačidlo Uložiť a zavrieť.

6) Posledným krokom je vyrovnanie účtu 261 a vytvorenie nákladovej strany úveru. V hornej časti teda opäť vyberieme položku Nový a "Manuálne", ale tentoraz vyplníme typ pohybu "Výdavok". Vyplníme menu a sumu z bankového dokladu, t. j. 125 EUR = 2669 CZK. Uverejňujeme ho ako 261/395.

Tento zápočet slúži len na vyrovnanie účtu, preto ho necháme nespárovaný, keďže bankový doklad nie je možné do zápočtu zadať.

Did this answer your question?