Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyPárovanie dokladov v cudzej mene
Kompletná úhrada napr. faktúry v USD s bankovým dokladom v EUR
Kompletná úhrada napr. faktúry v USD s bankovým dokladom v EUR

Ako spárovať faktúru v inej mene, ako je bankový doklad

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak máme faktúru a účet v cudzej mene, ktoré sa navzájom líšia (napr. faktúra je v EUR, ale peniaze nám prišli na účet v USD), musíme prejsť postupom vzájomných zápočtov.

Príklad:

Faktúra = 100 EUR

Bankový doklad = 125 USD

1) Vytvoríme a zaúčtujeme faktúru na 100 EUR klasickým spôsobom.

2) Pošlite bankový doklad na 125 až 261 USD (peniaze na ceste)

3) Teraz musíme zistiť tzv. konverzný pomer. Takže hodnotu bankového dokladu v CZK (nájdeme na karte CZK (Skratka)) vydelíme hodnotou faktúry v USD, t. j:

2669/100 = 26,69

Náš konverzný kurz je teda 26,69.

4) Teraz prejdeme do ponuky Peniaze - Vzájomné úvery, klikneme na tlačidlo Nový a v dialógovom okne vyberieme možnosť "Ručne".

5) Vyplníme firmu, číslo a dátum dobropisu, vyberieme typ pohybu Príjem a zaúčtujeme na účet 395. Vyplňte hodnotu a menu faktúry, t. j. 100 EUR a nami vypočítaný konverzný kurz 26,69:

V hornej časti kliknite na tlačidlo Párovať a vyberte faktúru, ktorá má byť zahrnutá do kreditu, a vložte "Prepojiť". Keď sa potom pozrieme na prepojenia, vidíme tu rozdiel výmenných kurzov vytvorený v internom doklade:

Klikneme na Uložiť a zatvoriť.

6) Posledným krokom je vyrovnanie účtu 261 a vytvorenie nákladovej strany úveru. V hornej časti teda opäť vyberieme možnosť Nový a "Manuálne", ale tentoraz vyplníme typ pohybu "Výdavky". Vyplníme menu a sumu z bankového dokladu, t. j. 125 EUR = 2669 CZK. Uverejňujeme ho ako 261/395.

Tento zápočet slúži len na vyrovnanie účtu, preto ho necháme nespárovaný, keďže bankový doklad nie je možné do zápočtu zadať.

Did this answer your question?