Ročné zúčtovanie dane (preplatok alebo nedoplatok) môžete zadať v sekcii Zamestnanci - Aktualizácia miezd. Pre konkrétnu osobu vyberte kartu "Daň", "Nový" a zadajte Daňový preplatok.

Potom zadáme sumu, zaškrtneme možnosť zmeniť sumu používateľom, uložíme a prepočítame plat.

Did this answer your question?