Chybné: "http://schemas.cssz.cz/POJ/PVPOJ2016.

Riešenie: Skontrolujte variabilný symbol s bankovým účtom príslušnej sociálnej poisťovne (je tu zadaný pre sociálne zabezpečenie).

Did this answer your question?