All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: zamestnanci
004 - 'Var. symbol' (/prehľad/zamestnávateľ/vs) obsahuje hodnotu s nesprávnou dĺžkou; 112 - Nesprávny variabilný symbol."
004 - 'Var. symbol' (/prehľad/zamestnávateľ/vs) obsahuje hodnotu s nesprávnou dĺžkou; 112 - Nesprávny variabilný symbol."

Prehľad o výške poistného - chyba pri nahrávaní XML na portál ČSSZ

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Riešenie: Skontrolujte variabilný symbol s bankovým účtom príslušnej sociálnej poisťovne (je tu zadaný pre sociálne zabezpečenie).

Did this answer your question?