Práca pre strediská

Kde je možné sledovať členenie podľa práce pre strediská zamestnanca

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V jednotlivých záväzkoch alebo interných dokladoch generovaných zo mzdy (sociálne poistenie, ..) sa položky dokladu rozdelia podľa príslušných stredísk.

Did this answer your question?