V jednotlivých záväzkoch alebo interných dokladoch generovaných zo mzdy (sociálne poistenie, ..) sa položky dokladu rozdelia podľa príslušných stredísk.

Did this answer your question?