Skip to main content
Zmena VS na spárovanom a odpočítanom ZDD

Ak zmením VS na spárovanom a odpočítanom ZDD, zmení sa podľa toho aj zodpovedajúci symbol v zostave

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak vykonáte úpravu na doklade, premietne sa do následne vygenerovanej zostavy. Aby ste však mohli vykonať opravu, musíte z daňového dokladu odstrániť odpočet tohto ZDD, odpárovať ho z bankovej platby, potom vykonať zmenu, spárovať ho
s bankou a vykonať odpočet.

Všeobecne sa zmena variabilného symbolu na dokumentoch zapíše do zodpovedajúceho symbolu v bilancii.

Did this answer your question?