Ak vykonáte úpravu na doklade, premietne sa do následne vygenerovanej zostavy. Aby ste však mohli vykonať opravu, musíte z daňového dokladu odstrániť odpočet tohto ZDD, odpárovať ho z bankovej platby, potom vykonať zmenu, spárovať ho
s bankou a vykonať odpočet.

Všeobecne sa zmena variabilného symbolu na dokumentoch zapíše do zodpovedajúceho symbolu v bilancii.

Did this answer your question?