Skip to main content
Hromadné párovanie

Ako vykonať hromadné párovanie vo webovom rozhraní

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vo webovom rozhraní nájdete funkciu Hromadné párovanie prostredníctvom tlačidla "lupa" v hornej ponuke alebo prostredníctvom tlačidla "Ďalšie agendy" v ľavej lište.

Zobrazí sa zoznam zostávajúcich dokumentov, ktoré sa majú spárovať:

V spodnej časti môžeme kliknúť na tlačidlo "Zhoda úhrady", ktoré spáruje účtenky so zodpovedajúcimi údajmi o platbe. Táto funkcia funguje podobne ako automatické vytvorenie odkazu na úhradu.

V prípade, že sa nenájde žiadna zhoda alebo chceme dokumenty spárovať sami, môžeme dokumenty spárovať aj v tejto ponuke hromadného párovania. Kliknutím na šípku vľavo môžeme rozbaliť detail dokladu a ak sa doklad zhoduje s úhradou, označíme tento doklad a klikneme na tlačidlo "Úhrada".

Ak sa nenájde žiadny doklad, ktorý by bolo možné spárovať, môžeme ho vytvoriť priamo z ponuky Hromadné párovanie. Kliknite na tlačidlo "Ďalšie možnosti" v spodnej časti.

Ak v systéme ešte neexistuje žiadna faktúra, ktorú by sme mohli spárovať, môžeme ju vytvoriť kliknutím na tlačidlo " Nová faktúra" .

Tlačidlo Vybrať: otvorí ponuku faktúr, v ktorej môžeme vybrať faktúru, ktorú chceme zaplatiť, a potom kliknúť na tlačidlo Zaplatiť.

Tlačidlo Zaúčtovať: zaúčtuje platbu do predpisu zaúčtovania, ktorý vyberieme v dialógovom okne, a pridá k platbe štítok "Nepriraďovať", aby sa už neponúkala na zaúčtovanie (v praxi je táto funkcia užitočná napr. pri zaúčtovaní bankových poplatkov alebo výberov hotovosti a pod.).

Tlačidlo Ignorovať: pridá k platbe štítok "Nepárovať", takže platba sa už nebude ponúkať na spárovanie.

Ak by sme chceli, aby sa platba opäť ponúkala v ponuke hromadného párovania, museli by sme v ponuke banky odstrániť označenie "NEPÁROVAŤ". Platba sa potom opäť ponúkne na spárovanie.

Did this answer your question?