Zaúčtovanie je možné nastaviť v skupine osôb, ktorú je potom možné priradiť konkrétnemu zamestnancovi.

Zamestnanci -> Skupiny osôb

Did this answer your question?