Rozdielne zaúčtovanie platov zamestnancov

Ako rozdeliť zamestnancov, ak potrebujem, aby ich platy mali rozdielne zaúčtovanie

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zaúčtovanie je možné nastaviť v skupine osôb, ktorú je potom možné priradiť konkrétnemu zamestnancovi.

Zamestnanci -> Skupiny osôb

Did this answer your question?