Výpočet prepočítaného počtu zamestnancov

Formula pre výpočet prepočítaného počtu zamestnancov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Údaje v časti D. Splnenie povinnosti podľa § 81 ods. 2 písm. a) a b), v ktorom sa uvádza prepočítaný počet zamestnancov so zdravotným postihnutím zamestnaných u zamestnávateľa, sa vypočíta takto:

<pripísané hodiny> /<invalidný fond>

<započítané hodiny> = súčet odpracovaných hodín, hodín dovolenky, nemocenskej, karantény a PTO (zamestnanci so zdravotným postihnutím)

<Invalidný fond> = počet pracovných dní * denný hodinový úväzok (zamestnanci so zdravotným postihnutím)

Did this answer your question?