Bankový/pokladničný doklad v DPH namiesto faktúry

Vstupuje bankový (pokladničný) doklad do dokladov DPH namiesto faktúry

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pravdepodobne máte na bankovom alebo pokladničnom doklade vyplnený riadok DPH. V tomto prípade vstupuje do dokladov platobný doklad a faktúra sa tam nezobrazuje. Pri párovaní dokladu musí byť na doklade o úhrade správne uvedený riadok 0 - Bez vplyvu na DPH
a na faktúre budú vyplnené príslušné riadky. Keďže na doklade o úhrade sa DPH nevypočítava, do priznania by nesprávne vstúpila nulová hodnota.

Did this answer your question?