Opravu PPP je možné vykonať v záložke Aktualizácia miezd základná mzda - nová - PPP-CORRECTION a tu zadať rozdiel oproti vypočítanému priemeru. Ak je nová hodnota PPP vyššia, zadajte ju s plusom a naopak. Následne sa vo výplatnej páske opraví aj PPP. Ide však len o zmenu za jeden mesiac, nasledujúci mesiac sa musí opäť opraviť týmto spôsobom, kým sa nevypočíta nový štvrťrok.

Did this answer your question?