Ako zaúčtovať lízing

Ako zaúčtovať lízing

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Lízing je možné zaúčtovať v časti Účtovníctvo - Ostatné pohľadávky ako jednotlivé lízingové splátky. Keďže splátky majú rovnaké číslo faktúry, zadáme toto číslo do poľa "Číslo faktúry", aby sa splátky správne zapísali do kontrolného výkazu.

Did this answer your question?