Skip to main content
Ako priradiť mzdy zamestnancov k jednotlivým zákazkám

Ako priradiť mzdy zamestnancov k jednotlivým zákazkám

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak potrebujeme priradiť mzdy k jednotlivým zákazkám, aby sme ich mohli vidieť v účtovnej analýze zákazky, budeme postupovať nasledovne:

V ponuke Zamestnanci - Personál kliknite na príslušného zamestnanca prostredníctvom tlačidla Zmeniť a potom kliknite na Nový na karte Pracovné miesta pre strediská. Tu vyplníme tabuľku a priradíme prácu, na ktorej zamestnanec pracuje.

Potom opäť prejdeme do časti Zamestnanci - Aktualizácia miezd, klikneme na mzdu príslušného zamestnanca a opäť prejdeme na kartu Stredisko Pracovné miesta. Kliknite na tlačidlo Nový a vyplňte počet hodín v tabuľke:

Potom, keď v aktualizácii miezd klikneme na Generovať záväzky, prepíšu sa účty 524 a 521 v interných dokladoch a ostatných záväzkoch a tiež v účtovnej analýze úlohy.

Did this answer your question?