Môžem uzamknúť/odomknúť obdobia cez API? Nie, možno použiť len jednotlivé záznamy.

Môžem dokument odomknúť a upraviť súčasne? Nemôže, musí sa najprv odomknúť.
https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/zamykani-odemykani
Môžem vložiť dokument do uzamknutého obdobia? Môžete, ale musíte nastaviť uzamknutie obdobia na "Otvorené".

Did this answer your question?