Technické hodnotenie

Ako zadať technické hodnotenie

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

- prepíname na rok, v ktorom bolo technické hodnotenie vykonané

- na karte aktív zadajte položku Udalosti - Pridať

- zadajte typ technického zhodnotenia, vyplňte sumu prípadného predĺženia účtovných odpisov, účty technického zhodnotenia a saldokontné účty

- potom sa technické zhodnotenie premietne do odpisov a do zostatkovej hodnoty majetku

Did this answer your question?