Ako zistím, ktoré záznamy je možné importovať cez API

Ako zistím, ktoré záznamy je možné importovať cez API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Otvorím si zoznam záznamov cez webové rozhranie, kde si vyhľadám príslušnú agendu a v stĺpci "Podpora importu" skontrolujem, či je možné tento záznam importovať.

Did this answer your question?