Možno určiť šaržu a dátum exspirácie výrobku, napríklad:

<stock-lot>
<stock-lot>
<sarze>123</sarze>
<expiration>2018-06-01+02:00</expiration>
<datTrvan>2018-06-01+02:00</dateTrvan>
<datProduction>2018-06-01+02:00</dateProduction>
</storage-movement-polozka>
</storagePolozky>

Nanešťastie, zoznam šarží a dátumov exspirácie daného produktu nie je možné zobraziť prostredníctvom rozhrania API.

Did this answer your question?