Skip to main content
Príkaz na inkaso

Vytvorenie príkazu na inkaso prostredníctvom rozhrania REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príkaz na priame inkaso možno vytvoriť prostredníctvom rozhrania REST API jednoduchým volaním metódy PUT alebo POST:

/c/{firma}/bankovni-ucet/{id}/prikaz-k-inkasu

Vytvorí príkaz na inkaso pre zadaný bankový účet zo všetkých neuhradených dokladov.

/c/{spoločnosť}/bank-ucet/{id}/debit-order?splatnost=2014-10-14&datVystOd=2014-09-01&datVystDo=2014-09-31

Pre zadaný bankový účet vytvorí príkaz na inkaso so zadaným dátumom splatnosti zo všetkých neuhradených dokladov v zadanom období.

Vstupy

Spracovanie žiadosti sa riadi týmito parametrami:

parameter

typ

popis

predvolená hodnota

splatnosť

dátum rrrr-mm-dd

dátum splatnosti objednávky

nasledujúci pracovný deň

datVystOd

dátum rrrr-mm-dd

dátum vystavenia najstaršieho zaplateného dokladu

neobmedzené

datVystDo

dátum rrrr-mm-dd

dátum vystavenia najmladšieho plateného dokladu

aktuálny dátum

Do vytváraného príkazu na úhradu sa zahrnú doklady, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

 1. doklad je typ faktúry alebo pohľadávky s kladnou (nenulovou) hodnotou,

 2. doklad je typu faktúra prijatá alebo splatná so zápornou (nenulovou) hodnotou,

 3. nejde o zálohový daňový doklad,

 4. forma platby dokladu je "prevod",

 5. doklad má vyplnené bankové spojenie (číslo účtu),

 6. mena dokladu je rovnaká ako mena účtu,

 7. doklad ešte nie je úplne uhradený (môže byť čiastočne uhradený),

 8. doklad ešte nie je uvedený v príkaze na úhradu,

 9. doklad nebol nastavený na zákaz úhrady (prijatá faktúra),

 10. dokument je schválený na platbu, ak sa pred vystavením platobného príkazu vyžaduje podpis,

 11. dátum vystavenia dokladu spĺňa zadané kritériá (pozri parametre datVystOd a datVystDo).

Výstupy

Úspešné spracovanie požiadavky môže vrátiť nasledujúce stavy:

200

Na vytvorenie objednávky sa nenašli žiadne vhodné dokumenty.

201

Bol vytvorený príkaz na inkaso, URL adresa je uvedená v hlavičke Location.

Did this answer your question?