Spätné načítanie výpisov z FIO

Spätné načítanie výpisov z Fio banky za niekoľko mesiacov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak ste si vo Flexi nastavili tokeny Fio banky, s najväčšou pravdepodobnosťou budete mať stiahnuté výpisy len od prvého dňa mesiaca, v ktorom bol token vygenerovaný.

Musíte však nahrať aj staršie výpisy. Teraz je potrebné vymazať token, stiahnuť výpisy z bankovníctva ručne do priečinka v počítači , potom kliknite na položku Služby - Načítať výpisy v banke, pozrite si. https://podpora.flexibee.eu/en/articles/4683138-stazeni-bankovnich-vypisu-a-tvorba-prikazu-k-uhrade

Po načítaní výpisov opäť nahráte token do systému Flexi a budete si môcť stiahnuť výpisy online bez toho, aby ste ich museli sťahovať do počítača.

Did this answer your question?