Nie, súbory pre výpisy a príkazy majú len rozdielne prípony.

Did this answer your question?