Ako viete,

25. mája 2018 vstúpilo do platnosti všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR), ktorého cieľom je výrazne zvýšiť ochranu osobných údajov občanov. Vo verzii 2018.2.0.1, ktorá bola vydaná 18.5.2018, bol vo Flexi vydaný nový modul na podporu GDPR.

Prehľad zmien:

Do jednotlivých agend bola pridaná možnosť zobraziť účely súvisiace s konkrétnym záznamom. To vám umožní uviesť, na aké účely ste oprávnení údaje uchovávať (tlačidlo Purposes).

V každej agende, ktorá má podporu GDPR, bola pridaná možnosť zobrazenia údajov, na ktorých spracovanie nie je súhlas (služba Kontrola GDPR).

Máme vopred označené systémové polia, ktoré prirodzene obsahujú osobné údaje. Okrem toho vám umožňujeme voľne rozšíriť definíciu - agenda Definícia účelov.

Agenda Účely

slúži na rýchly prehľad všetkých účelov v systéme. Umožňuje sledovať účely, ktoré už nie sú platné, a vykonať potrebné kroky (vymazanie, anonymizácia, rozšírenie, ...).

Agenda Evidencia požiadaviek

sa používa ako dôkazný prostriedok. Tu sa zaznamenávajú jednotlivé žiadosti vyplývajúce z práv subjektov (oprava, vymazanie, obmedzenie spracovania, ...).

Modul GDPR:

Aby ste mali prístup k tomuto modulu, musíte najprv aktivovať možnosť "Spracovanie GDPR" v nastaveniach firmy (Firma → Nastavenia → Automatické operácie → GDPR). Tento modul je prístupný aj prostredníctvom rozhrania REST API.

Po jeho aktivácii sa v hlavnom menu aplikácie zobrazí sekcia GDPR s tromi záznamami:

  • Účely

  • Záznamy o žiadostiach

  • Definícia účelov

Články o jednotlivých záznamoch modulu GDPR nájdete na nasledujúcich odkazoch:
1)
Účel2)
Definície účelu3
) Požiadavky

Did this answer your question?