Nanešťastie to nie je možné, musíte mať buď faktúru priamo v požadovanej mene, alebo sumu prepočítať kurzom mimo Flexi a položku príkazu pridať ručne (nie cez výber dokladu).

Did this answer your question?