Prepočet meny v platobnom príkaze

Môžem v platobnom príkaze prepočítať menu faktúry na inú menu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Nanešťastie to nie je možné, musíte mať buď faktúru priamo v požadovanej mene, alebo sumu prepočítať kurzom mimo Flexi a položku príkazu pridať ručne (nie cez výber dokladu).

Did this answer your question?