Tento

register obsahuje preddefinované účely spracovania údajov a možnosť vytvoriť si vlastné účely.

Tu si uchovávate záznamy o všetkých dôvodoch, prečo osobné údaje spracúvate (napr. súhlas s marketingovými e-mailami, zákonná povinnosť uchovávať údaje na faktúre atď.).

Preddefinované účely nemôžete meniť (iba kopírovať a upravovať kópiu), môžete však definovať Entitu na spracovanie údajov, kde musíte zadať Typ vzťahu, Definíciu a Platnosť a firmu/osobu z adresára.

Teraz popíšeme jednotlivé polia definície účelu:

Skratka

- jedinečný identifikátor definície

Názov -

názov definície

Zohľadnite aj pri evidencii s IČO -

zaškrtnite, ak ide o živnostníka s IČO (je fyzická osoba), v prípade spoločností (s.r.o. / a.s.) nie je potrebný súhlas

Právny titul -

uveďte právny titul

Typ vzťahu -

uveďte typ vzťahu (správca, spracovateľ, ...)

Zodpovedná osoba -

zodpovedný používateľ

Povaha údajov

 • Typy osobných údajov - opis typu osobných údajov (text)

 • Ako pracujeme s údajmi - opis toho, ako pracujeme s údajmi (text)

Výskyt údajov

 • Agenda - výber agendy spojený s vymedzením účelu

 • Polia - výber polí agendy Výber zo všetkých polí agendy

 • Zahrnutie prepojených agend do väzby - výber prepojených agend

Platnosť

 • Platnosť - automaticky od začiatku platnosti záznamu (po vytvorení)/ručne (Generovať účely)

 • Dni platnosti - počet dní platnosti

 • Mesiace platnosti - počet mesiacov platnosti

 • Roky platnosti - počet rokov platnosti

Prístup k údajom -

výber osoby oprávnenej na prístup

Postup po skončení platnosti -

postup nakladania s údajmi po skončení platnosti (text)

Texty -

popis (text)/poznámka (text)

Riadenie -

určenie platnosti definície účelu (od - do)

Subjekty spracúvajúce údaje

 • Typ vzťahu - uveďte typ vzťahu so subjektom

 • Adresár - výber objektu (entity) z adresára firmy

 • Údaje sa prenášajú do tretej krajiny - označte, ak sa údaje prenášajú mimo EÚ

 • TextDefinitions - definícia entity Poznámka - komentár (text)

 • AdministrationValid from - dátum platnosti od Valid until - dátum platnosti do

Did this answer your question?