Preberanie výpisov PayPal hlási chybu

Nemožno importovať výpis z účtu PayPal

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pravdepodobne formát údajov vo výpise nezodpovedá formátom vo Flexi:

Formát dátumu CZ [31.12.2018]

Americký formát dátumu [31.12.2018]

Dátum formátu UK [31/12/2018]

Je tu ďalší americký formát 2018/12/30. V týchto prípadoch je potrebné nastaviť rozšírenú parametrizáciu, ktorá je spojená s formátom CZ. parameterPaypal.xml

Parameter prevedie formát CZ na formát rrrr/MM/dd. Po nahratí parametra je potrebné reštartovať systém Flexi.

Did this answer your question?