Párovanie rôznych mien

Párovanie faktúr v cudzej mene s bankou v CZK

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Príklady párovania cudzích mien vo Flexi


VF cudzia mena 100 € (kurz 27,43 Kč/€), platba v CZK 2700,00 = 100 € (kurz banky 27,00 Kč/)

VF1-0035/14 = 100 € = 2743,00 Kč

B+0015/14 = 2700,00 Kč, plná platba 100 € (kurz banky 27,00 Kč/€)

- Služby - Vytvoriť odkaz na úhradu - vybrať faktúru - potvrdiť tlačidlom Vybrať - zobrazí sa správa "Úhradový doklad je nastavený na menu CZK, chcete ho nastaviť na menu EUR?"

- zadajte Áno

- v tabuľke - "Zadajte kurz, ktorý sa použije na úhrade faktúry"- zadajte kurz = 27,00 podľa kurzu používaného bankou - stlačte OK

- v tabuľke "Na úhrade faktúry nie je vyplnená suma v (€), zadajte sumu v €." - zobrazí sa suma faktúry 100 € a my ju spojíme s tlačidlom Pripojiť.

Vygeneruje sa strata KR = 43,00 €, FA plne uhradená, v bankovom zápise nastavená mena € + zadaný kurz = 27,00, bankové súčty: účet v € = 2700,00 + doklady navyše v € = 100,00 €, po inicializácii sa v počiatočných stavoch bankových účtov objaví správna hodnota v € + hodnota účtu navyše v €.


VF zahraničná mena 100 € (kurz banky 27,43 CZK/€, čiastočná platba v CZK 1890,00 = 70 € (kurz banky 27,00 CZK/)

VF1-0035/14 = 100 € = 2743,00 CZK,

B+0015/14 = 1890,00 CZK, čiastočná platba 70 € (kurz banky 27,00 Kč/€)

- Služby - Vytvoriť odkaz na úhradu - vybrať faktúru - potvrdiť tlačidlom Vybrať - zobrazí sa správa "Úhradový doklad je nastavený na menu CZK, chcete ho nastaviť na menu EUR?"

- zadajte Áno

- v tabuľke - "Zadajte výmenný kurz, ktorý sa má použiť na doklade o úhrade"- zadajte výmenný kurz = 27,00 podľa kurzu používaného bankou - stlačte OK

- v tabuľke"Suma v (€) nie je na uhrádzajúcom doklade vyplnená, zadajte sumu v €" - zobrazí sa fakturovaná suma 100 € - vymažte ju a zadajte sumu 70 € a spárujte ju tlačidlom Pripojiť. V nasledujúcej tabuľke vyberte, že ide o čiastočnú úhradu.

Vygeneruje sa strata KR = 30,10,00 €, faktúra čiastočne uhradená, v bankovom zápise nastavená mena € + zadaný kurz = 27,00, bankové súčty: účet v € = 1890,00 + doklady navyše v € = 70,00 €, po inicializácii sa v počiatočných stavoch bankových účtov objaví správna hodnota v € + hodnota účtu navyše v €.

Poznámka: Pri čiastočnej platbe nie je možné použiť možnosť "ignorovať rozdiel" alebo "zaúčtovať rozdiel".

Poznámka: rovnaké postupy sa vzťahujú aj na prijaté faktúry.

Did this answer your question?