Skip to main content
Spárovanie platby s viacerými faktúrami

Ako spárovať jednu platbu s viacerými faktúrami

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Párovanie platieb s viacerými faktúrami je možné vykonať rovnakým spôsobom v banke aj v pokladni. Postup si ukážeme v banke:

  1. vstúpte do ponuky Money - Bank,

  2. nad zoznamom záznamov kliknite na tlačidlo Služby, konkrétne na akciu Ručné vytvorenie prepojenia platby,

  3. otvorí sa okno, v ktorom skontrolujete všetky doklady (faktúry), ktoré chcete uhradiť (spárovať s platbou),

  4. kliknite na Dokončiť,

  5. v stĺpci Spárované sa pre daný záznam zobrazí začiarkavacie políčko

Did this answer your question?